ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ GALILEO

Τα θερμόμετρα αυτά λειτουργούν βάσει μιας αρχής που ανακάλυψε ο Γαλιλέος, σύμφωνα με την οποία η πυκνότητα ενός υγρού μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία. Τα θερμόμετρα αυτά αποτελούνται από μικρές μπάλες διαφορετικού ειδικού βάρους και ενδείξεων θερμοκρασίας, οι οποίες είναι τοποθετημένες μέσα σε έναν κύλινδρο με υγρό. Καθώς η θερμοκρασία αυξάνει, η πυκνότητα του υγρού μειώνεται με αποτέλεσμα οι μπάλες με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος να βυθίζονται σιγά σιγά στον πυθμένα. Η μπάλα με τη μικρότερη ένδειξη θερμοκρασίας που βρίσκεται στο άνω μέρος του κυλίνδρου με το υγρό, δείχνει τη θερμοκρασία που επικρατεί.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ GALILEO

Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα προϊόντα

Μείνετε μαζί μας! Περισσότερα είδη θα εμφανίζονται εδώ καθώς τα προσθέτουμε.