Το www.vivizourelidou.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης λιανικής πώλησης ειδών δώρου και ειδών καπνιστού της Αυγής Μπόνη - Ζουρελίδου, με έδρα της την Θεσσαλονίκη (οδός Τσιμισκή αριθμός 92).
Η λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών.
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτούς διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

ΟΡΟΙ

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η  επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.
Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να τη δικαιολογεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.
Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για λάθη που προέρχονται από πληροφορίες του κατασκευαστή ή εισαγωγέα του προϊόντος.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επιχείρηση εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς των προϊόντων. Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η  επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης λιανικής πώλησης ειδών δώρου και ειδών καπνιστού της Αυγής Μπόνη -  Ζουρελίδου. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και η διάρθρωση του παρόντος ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Περαιτέρω, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή προϊόντα της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες των ιστοσελίδων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ή γενικά αντίκειται στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρακάτω όρους.
Η επιχείρηση θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας της που μπορεί να έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας συγχρόνως κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Τα στοιχεία αυτά δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την επιχείρηση θα γίνεται για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της, ο δε χρήστης απλά και μόνο χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, παρέχει τη σχετική συγκατάθεσή του στην επιχείρηση. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, η επιχείρηση δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται και την αυτόματη δέσμευση του αποθέματος. Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.
Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του στο χρονικό διάστημα μέχρι την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας των προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την επιχείρηση. Η ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά που έχει πραγματοποιήσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να το ασκήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, χωρίς να χρειάζεται κάποια αιτιολόγηση. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης και έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋπόθεση για την επιστροφή είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση. Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης, η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση την απομείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Η επιστροφή γίνεται εντός 15 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφομένων προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση, η απομείωση της αξίας καθορίζεται κατά την παραλαβή των προϊόντων από την επιχείρηση.
Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης:  Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από το νόμο. Ενδεικτικά εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για τον χρήστη με δικές του προδιαγραφές, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγιεινής μετά την αποσφράγισή τους κλπ.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα που ακολουθεί με τίτλο  «Δήλωση Υπαναχώρησης».  Η Δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να σταλεί  ηλεκτρονικά ή με συστημένη επιστολή προς την επιχείρησή μας ή  μπορείτε να την προσκομίσετε με δικά σας μέσα στην έδρα της επιχείρησης. Επίσης, πρέπει να αποστείλετε τα προς επιστροφή προϊόντα στην έδρα της επιχείρησης, συνοδευόμενα με τα σχετικά παραστατικά αγοράς (π.χ. Απόδειξη Λιανικής πώλησης).

Δήλωση ΥπαναχώρησηςΣτοιχεία Πελάτη

*Ονοματεπώνυμο:

*Email Επικοινωνίας:

*Κινητό τηλέφωνο:

Παρακαλούμε επιλέξτε τον τρόπο που επιθυμείτε να σας επιστραφούν τα

α) Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή):

β) Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στο κατάστημα της επιχείρησης (οδός Τσιμισκή αριθμός 92)

γ) Προεξόφληση της παραγγελίας σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε :

Eurobank: GR8902600370000090200535875

χρήματα

Τράπεζα:

&

ΙΒΑΝ:


Στο κατάστημά μας

Μετρητά

Προϊόντα προς επιστροφή

* Αριθμοί Εμπορευμάτων:

*Περιγραφή Εμπορευμάτων:

*Αριθμός Έγκρισης Αποστολής:

*Κατάσταση των προϊόντων - συσκευασίας:

*Λόγος επιστροφής / Σχόλια:


ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ.


1. Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
2. Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (του λοιπού "ο Προμηθευτής"). Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εγγύησης καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Ειδικά τονίζουμε τα εξής:
3. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.
4. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσετε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Προμηθευτή των υποχρεώσεων του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.
5. Πέραν και εκτός της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.
6. Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων η επιχείρηση, εφ’ όσον είναι Προμηθευτής ενός προϊόντος, όπως ορίζεται παραπάνω, θα σας παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης του Προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση σας. Αυτό ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες συντήρησης εκτός εγγύησης, που μπορούμε κατά περίπτωση να σας παρέχουμε με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση.
7. Τέλος η επιχείρηση έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προεξόφληση της παραγγελίας σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε :

Εθνική Τράπεζα, ΙΒΑΝ: GR0701102100000021049708452, Δικαιούχος: Μπόνη Αυγή.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

α) Η αποστολή των προϊόντων γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ.

β) Το κόστος είναι € 5,00 (με ΦΠΑ). Σε περίπτωση εξόφλησης της παραγγελίας με αντικαταβολή πρόσθετο κόστος € 3,00 (με ΦΠΑ).

γ) Η αποστολή παραγγελίας αξίας €100 και άνω, είναι δωρεάν.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία ετοιμάζεται / αποστέλλεται εντός 5 ( πέντε) εργάσιμων ημερών μετά την επιβεβαίωση

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για όλα τα προϊόντα μας  παρέχεται στον πελάτη εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που συνοδεύουν κάθε προϊόν.


COOKIES

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Ο χρήστης, με το να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας, αποδέχεται τη χρήση τους. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Σε μεταγενέστερες επισκέψεις, αυτά τα δεδομένα, μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε αυτόματα, έτσι ώστε να μπορούμε να προσαρμόσετε την εμπειρία σας και να σας παρέχουμε την καλύτερη υπηρεσία. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies (και παρόμοια στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, όπως cookies Flash) για την πρόληψη της απάτης και για άλλους σκοπούς. Αν ο web browser σας έχει ρυθμιστεί για να εμποδίζετε τα cookies από την ιστοσελίδα μας, δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια αγορά ή να επωφεληθούν από ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας, όπως η αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι αγορών σας ή τη λήψη εξατομικευμένων συστάσεων. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε το web browser σας για να δέχεται cookies από την ιστοσελίδα μας.


Πληροφορίες για την επίλυση διαφορών κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού για την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στους καταναλωτές το δικαίωμα να επιλύουν τις ηλεκτρονικές διαφορές τους κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού για την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών σε μία από τις πλατφόρμες της. Η πλατφόρμα (http://ec.europa.eu/consumers/odr) χρησιμεύει ως τόπος προσφυγής των καταναλωτών για εξωδικαστικό διακανονισμό διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές αγορές και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.